ตั้งแต่ 1987, Cedro Production Co,Ltd. ในนาม 'JOLIE FEMME' ได้กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผ้าไหมไทย เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและในกลุ่มธุรกิจ เป็นเวลาหลายทศวรรษที่เราได้ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมคุณภาพสูงและให้บริการตลาดด้วยความอบอุ่นและยินดีอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของปรัชญาของเราในเรื่องคุณภาพสูง ความพึงพอใจของลูกค้าที่จะคงไว้ซึ่งงานหัตถกรรม การทอผ้า เราได้เคลื่อนสู่ศิลปะการผลิตที่มากขึ้น เช่น ผ้าม่าน และสิ่งของสำหรับตกแต่งเครื่องเรือน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากตลาด เราผลิตด้วยไหมคุณภาพสูงในรูปของผ้าปูที่นอน, ปลอกหมอน และเครื่องใช้หรูหราชนิคอื่นๆ พร้อมกันกับความสำเร็จที่ได้มาซึ่ง ความยินดีอย่างมาก เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติที่จะมอบสิ่งนี้กลับไปยังลูกค้าของเราในรูปของราคาที่ถูกลง และเรามีความภาคภูมิใจกับการรับใช้สังคมของเราอย่างยิ่ง
© 2018 Jolie Femme Co.,Ltd. All Right Reserved.